08.10.2020

Co możemy oszczędzać?

     Oszczędzanie najczęściej kojarzy się z pieniędzmi - i słusznie.

Jest to oszczędzanie bespośrednie, ale oszczędzając

np. wodę, energię elektryczną itp.

również oszczędzamy nie tylko

pieniądze, ale  zasoby naturalne.