31.05.2018

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny w ostrowskiej Jedenastce

20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się XXII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny Klas II-III pod honorowym patronatem Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek. Patronat medialny objęła „Gazeta Ostrowska”. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i uświadamianie potrzeby jego ochrony oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 9 dwuosobowych drużyn z klas III i 8 dwuosobowych drużyn z klas II. Uczestnicy najpierw rozwiązali test sprawdzający wiedzę ekologiczno-przyrodniczą, następnie wykonali pracę plastyczno-techniczną.

20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się XXII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny Klas II-III pod honorowym patronatem Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek. Patronat medialny objęła „Gazeta Ostrowska”. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i uświadamianie potrzeby jego ochrony oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 9 dwuosobowych drużyn z klas III i 8 dwuosobowych drużyn z klas II. Uczestnicy najpierw rozwiązali test sprawdzający wiedzę ekologiczno-przyrodniczą, następnie wykonali pracę plastyczno-techniczną.

Po podliczeniu punktów komisja wyłoniła laureatów:

W kategorii klas II:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13

W kategorii klas III:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6

Uroczystego wręczenia nagród dokonali Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego pani Ewa Matecka, przedstawiciel Wydziału Sprzedaży Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim pani Arleta Szulc, Leśniczy Nadleśnictwa Antonin pan Sławomir Janiszewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 pani Małgorzata Lubojańska.
Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referat Ochrony Środowiska i Biuro Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim i ZOiGO „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz Nadleśnictwo Antonin.
W drodze losowania wyłoniono organizatora XXIII Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego W roku szkolnym 2018/2019 konkurs odbędzie się w Publicznej Szkole Sióstr Salezjanek.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Ferica w Ostrowie Wielkopolskim.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Ferica w Ostrowie Wielkopolskim.Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Ferica w Ostrowie Wielkopolskim.

0
Dodaj Komentarz
  • 17
  • 16
  • 14