06.10.2016

Jesienne inspiracje z SKO

zapraszamy do udziału w konkursie

Zapraszamy uczniów naszej szkoły 

do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plasycznym 

orgaznizowanym przez

Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej

i PKO BP Oddział Nr 1 w Koninie 

 

JESIENNE INSPIRACJE Z SKO 

Szczegóły znajdują się na plakatach wywieszonych

na dolnym i górnym korytarzu. 

Prosimy o przynoszenie prac do 21 października 2016r.

do sekretariatu szkoły 

img

 

„ Jesienne inspiracje z SKO”

Cele konkursu:

- promowanie działalności SKO

- poznanie bankowych bohaterów SKO

- rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni plastycznej uczniów

- promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w środowisku społecznym

-  zapoznanie z techniką kolażu (tworzenie z różnych materiałów np. jesienne dary, gazety,    tkaniny, fotografie itd.)

- uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych pory roku – jesieni z motywem SKO

Warunki uczestnictwa:

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu –

SP  w Białej Panieńskiej oraz PKO BP w Koninie i nie będą odsyłane.

Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie  

z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki

regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych

osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, klas I – III i klas IV - VI

3. Technika wykonania  prac kolaż. Format -  A4.           

4. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie  prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą oceniane).

5. Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwę   i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy,  imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

6. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce ( z każdej kategorii wiekowej)                       oraz wyróżnienia.

7. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.

8. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 listopada 2016 r.

10. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/biala-sko/

15
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 9
  • 14
Komentarze