08.02.2019

PKO Bank Polski kończy 100 lat!

 img

  8 lutego 1919 roku ukazał się dekret powołujący Pocztową

Kasę Oszczędności. Podpisał go marszałek Józef Piłsudski. Po 31

latach (w 1950 roku) instytucja ta zmieniła swoją nazwę na

obecną, czyli Powszechną Kasę Oszczędności.

 

  Łatwo policzyć, że PKO BP kończy właśnie równiutkie 100 lat

istnienia. 

 

SKŁADAMY ZATEM NAJLEPSZE ŻYCZENIA URODZINOWE!

SKO-wicze z Bogdanki.

30
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 7
  • 3
Komentarze