09.11.2015

Promujemy SKO!

W czasie zebrań z rodzicami, w szkole, przedstawiciel PKO BP przekazywał informacje na temat funkcjonowania SKO, udzielał wyczerpujących odpowiedzi oraz rozpowszechniał materiały informacyjne i promocyjne dla rodziców. Serdecznie dziękujemy panu Markowi za pomoc:):):)

testtesttesttesttest

14
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 9
  • 8
Komentarze