03.04.2020

Światowy Dzień Autyzmu w PSP Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat. Mają pewne deficyty, ale też nierzadko ponadprzeciętną wrażliwość, niezwykłe zdolności i talenty. Niestety często zmagają się z wykluczeniem, brakiem akceptacji, a czasem nawet z agresją. Zmieńmy to. Dostrzeżmy piękno, jakie kryje się w drugim człowieku - niezależnie od jego inności. Starajmy się rozumieć i jeśli tylko możemy - pomagajmy i wspierajmy. Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. To, co jest niezrozumiałe, nietypowe, inne często budzi w nas lęk. https://www.cozadzien.pl/zdjecia/swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu-w-psp-13-zdjecia/63901

img

1
Dodaj Komentarz
  • 19
  • 17
  • 11
Komentarze