27.02.2020

"Mistrz Ortografii"

W PSP 13 odbyła się trzecia edycja Ogólnoszkolnego Dyktanda „Mistrz Ortografii 2020”. Zostało ono zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Konkurs, którego głównym celem było budzenie szacunku do mowy ojczystej oraz krzewienie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Radosława Witkowskiego. Wzięli w nim udział uczniowie klas III-VIII oraz rodzice uczniów szkoły.Polska ortografia nie należy do najłatwiejszych, a z trudnym tekstem dyktanda zmierzyło się ok. 70 osób. Zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

img

1
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 0
  • 4
Komentarze