24.10.2019

Planujemy domowe finanse

Uczniowie klas 7 uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez opiekunów SKO. Na lekcji omówiono zagadnienia związane z planowaniem budżetu domowego. W trakcie zajęć uczniowie poznali źródła dochodów i podstawowe wydatki gospodarstwa domowego, analizowali konsekwencje występowania w budżecie różnic między przewidywanymi wydatkami i dochodami, omówili sposoby równoważenia budżetu oraz podjęli próbę zestawienia własnych wydatków i dochodów w określonym czasie.

CELE LEKCJI:

Uczeń powinien:

• umieć defi niować pojęcia: budżet, równowaga, defi cyt, nadwyżka budżetowa,

• umieć wymienić podstawowe źródła dochodów i wydatków gospodarstwa domowego,

• znać sposoby równoważenia budżetu,

• wyjaśniać konieczność planowania dochodów i wydatków gospodarstwa domowego,

• ułożyć własny budżet.

POJĘCIA KLUCZOWE:

• budżet,

• dochody,

• wydatki,

• nadwyżka budżetowaimgimg

2
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 2
  • 21
Komentarze