12.03.2019

Konkurs wiosenny

Cele konkursu: - zachęcanie do twórczej ekspresji, - rozwijanie i pobudzanie wyobraźni, - stworzenie możliwości rozwoju talentu, - prezentacja twórczej działalności uczniów.

Konkurs wiosenny

Zadanie do wykonania:

- klasy 0-3 - obrazek wiosenny 

- klasy 4-8 - stroik wiosenny

Technika i format pracy:

Klasy 0-3 - praca nawiązująca do wiosny, technika dowolna, maksymlny format A4.

Klasy 4-8 - forma przestrzenna (stroik na stół lub drzwi), technika dowolna, w pracy nie mogą znajdowac sie żywe rośliny.

Każda praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której uczeń uczęszcza.

Termin składania prac: 5 kwitenia 2019r.

Prace można oddawać do pań:

M.Sadowska             K.Nowak

K.Towarek                 M. Zbiciak

O.Kozicka                  

img

2
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 2
  • 11
Komentarze