02.01.2019

Konkurs

Zapraszamy naszych blogowiczów do udziału w konkursie organizowanym przez PSP Mętów, którego hasło brzmi: „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe z SKO”. Szczegóły na blogu szkoły !!! https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-metow/uwaga-konkurs-4/

img

Ferie zimowe zbliżają się do nas wielkimi krokami :) Dla jednych rozpoczną się już 14 stycznia dla innych nieco później. Ferie to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy cali i zdrowi wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

 

W związku z tym zapraszamy wszystkich członków SKO

/jak również przyszłych członków/

do udziału w naszym konkursie pod hasłem

„Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe z SKO”.

     

    REGULAMIN 

 

Konkurs organizowany jest przez Szkolną Kasę Oszczędności działającą

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie.

 

Cele konkursu:

- Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu i poza nim.

- Pobudzenie wyobraźni dzieci: jak same mogą bezpiecznie i zdrowo wypoczywać, aby nie narazić siebie oraz innych na niebezpieczeństwa.

- Promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia: spędzaj ferie zimowe aktywnie, nie sięgaj po używki, przestrzegaj zasad higieny, odżywiaj się zdrowo.

- Podniesienie poziomu kształcenia informatycznego.

- Rozwijanie aktywności twórczej.

 

Uczestnicy:

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski,

w których działają Szkolne Kasy Oszczędności.

 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

 

I kategoria – uczniowie klas I-III

 

II kategoria – uczniowie klas IV-VI

 

Zadania: 

 

Dla uczniów z kl. I-III

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie PLAKATU 

z wykorzystaniem grafiki komputerowej 

na temat zasad bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.

Na PLAKACIE powinien znaleźć się jakikolwiek element SKO /np. Lokatka, Hatetepes, logo SKO/.

 

Praca powinna mieć format A4.  

Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem:

- imię, nazwisko, klasa i wiek autora pracy,

- nazwę i adres placówki oświatowej,

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon.

 

Dla uczniów z kl. IV-VI

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie 

prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint na temat zgodny z hasłem konkursu.

Prezentacja własnego autorstwa powinna zawierać od 10 do 15 slajdów,

na każdym z nich powinno znaleźć się logo SKO lub inny element charakterystyczny dla SKO.

Niedopuszczalne jest kopiowanie istniejących prezentacji na podany temat.

 

Płyta CD z prezentacją powinna być opisana:

- imię, nazwisko, klasa i wiek autora prezentacji,

- nazwę i adres placówki oświatowej,

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon.

 

Czas trwania konkursu:

Plakaty i prezentacje należy-oddawać do-szkolnych-opiekunów-SKO-PSP13-do-11stycznia.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 21 stycznia 2019 r.

na blogu SKO Szkoły Podstawowej w Mętowie.

 

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

Do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie:

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..………………………………… (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone 
w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

 

 …………………………………………………………….

(podpis opiekuna)

 

Spośród nadesłanych prac w każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość oraz zgodność z tematyką konkursu. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. 

 

6
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 12
  • 14
Komentarze