02.03.2020

I Szkolny Konkurs Fotograficzno-Językowy MY WORLD

I Szkolny Konkurs Fotograficzno-Językowy
MY WORLD



Cele konkursu:

 • popularyzacja sztuki fotografii wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego
 • promocja pozaszkolnej działalności uczniowskiej,          
 • zachęta do wnikliwej obserwacji otoczenia oraz uwrażliwienia na otaczające piękno,
 • rozwój umiejętności świadomego oraz samodzielnego patrzenia na świat
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych



Regulamin konkursu:

1.      Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Koordynatorem, patronem oraz współfundatorem nagród  jest Agencja Fotografii Sportowej "OTOEmocje" [www.otoemocje.art] & Emil Ekert [ www.emilekert.com ]. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Radomska Grupa Mediowa (portal CoZaDzien.pl, telewizja DAMI, radio REKORD oraz tygodnik 7 DNI).

2.      Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.

3.      Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wysłanie prac fotograficznych w formie elektronicznej [*.jpg] na adres emil.ekert@gmail.com. Termin nadsyłania prac upływa 05.04.2020.

4.      Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, iż JEST AUTOREM PRAC - wszelkie próby oddawania prac cudzego autorstwa oraz łamanie praw autorskich będą surowo karane.

5.      Zadaniem uczestnika konkursu jest realizacja tematu "MY WORLD" (Mój Świat) w formie fotograficznej - każda praca powinna przedstawiać coś, co stanowi dla uczestnika konkursu jego świat - może być to związane z dowolnym hobby (np. sport, muzyka, podróże), rodziną, przyjaciółmi, ważnym miejscem - obowiązuje pełna dowolność. Kluczem jest pomysłowość i kreatywność. :-)

6.      Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery zdjęcia.

7.      Każde zdjęcie powinno zostać zatytułowane, tytuł natomiast należy podać w języku angielskim.

8.      Do fotografii należy dołączyć także jej krótki opis w języku angielskim.

9.     Ocenie będą podlegać: kreatywność, estetyka, kompozycja, jak również opis dołączony do fotografii - również pod względem kreatywności oraz poprawności językowej.

10.     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone maksymalnie 5 dni po zakończeniu terminu oddawania prac.

11.   Technika wykonania prac jest dowolna. Zdjęcia mogą być wykonane telefonami. :)


img

Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz na wykorzystanie zdjęć przy tworzeniu wystawy konkursowej na terenie szkoły.
 



Ponadto, w celu utworzenia wystawy konkursowej, każda przekazana do konkursu fotografia powinna zostać również oddana w postaci odbitki, wykonanej na papierze fotograficznym, w minimalnym formacie 15x20cm. 
 
[W przypadku braku możliwości wykonania odbitki przez ucznia, proszę o kontakt - chętnie pomogę! :)]


WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRÓD
[Dla zwycięzców przewidziano dyplomy oraz atrakcyjne nagrody]


Spośród zgłoszonych do konkursu fotografii, komisja konkursowa wybierze i przyzna nagrody za najciekawszą pracę w każdej z kategorii.   

W skład komisji konkursowej wchodzą: Emil Ekert, Urszula Kaczmarska, Marta Sadowska, Katarzyna Zając-Brodecka

Nagrody w konkursie:


 •  gadżet fotograficzny z wybranym zdjęciem bądź nadrukiem, np.: t-shirt w dowolnie wybranym kolorze/kubek/poduszka/ z własnym zdjęciem/nadrukiem,



 • profesjonalna plenerowa sesja fotograficzna, np. z kolegą/koleżanką/bratem/siostrą/psem/kotem:) - (6 fotografii w formie cyfrowej),

 

 • obiektywy do smartfonów,
 
 • nagrody książkowe
 
 •  i wiele innych :)) 
 
 • Wybrane prace konkursowe zostaną udostępnione na łamach portalu CoZaDzien.pl.





ŻYCZYMY POWODZENIA :-)

W razie jakichkolwiek pytań bądź niejasności, proszę o kontakt. 


...aparat fotograficzny nie może wyrazić duszy, może to zrobić tylko fotografujący! =)

1
Dodaj Komentarz
 • 18
 • 22
 • 26
Komentarze