01.04.2011

Zmiany w regulaminie Konkursu „SKO Blog miesiąca”!

Tak jak już zapowiadaliśmy, zmieniliśmy regulamin konkursu „SKO Blog miesiąca”. Dotychczasowe rozwiązanie, które zakładało merytoryczną ocenę blogów przez użytkowników platformy nie spełniło Waszych i naszych oczekiwań i przyczyniło się do powstania atmosfery niezdrowej rywalizacji. Szkolne Blogi robimy dla Was i z Wami. Czytamy wszystkie maile, przeglądamy komentarze i robimy wszystko, żeby na bieżąco reagować na Wasze uwagi. Stąd też zmiany w regulaminie, które zaczną obowiązywać od kwietnia.

Najważniejszą zmianą jest sposób oceny blogów. Zwycięzców wskazuje Komisja Konkursowa spośród 10 blogów w dwóch różnych kategoriach. W skład Komisji wchodzą pracownicy Banku oraz agencji DDB.

 

  1. W kategorii „ranking popularności”, Komisja nagradza jedną spośród dziesięciu szkół, które w danym miesiącu przyciągnęły na swój blog najwięcej internautów.

    Ranking 10 szkół (z wyłączeniem wszystkich laureatów poprzednich edycji konkursu), spośród których Komisja dokonuje wyboru, powstaje na podstawie statystyk serwisu, weryfikowanych w zewnętrznym systemie monitorującym ruch na witrynie, a także po weryfikacji tzw. logów serwera.

  2. Likwidujemy kategorię „ranking najwyżej ocenianych blogów”, a na jej miejsce wprowadzamy „ranking najbardziej lubianych blogów”. Oznacza to całkowite odejście od nadawania ocen, na rzecz rankingu tworzonego w oparciu o mechanizm zliczania przyznanych przez internautów głosów. Również w tym przypadku wdrażamy mechanizmy, które mają na celu wyeliminowanie zachowań, które można uznać za „niezdrową rywalizację”.

    Spośród 10 najbardziej lubianych blogów w danym miesiącu (z wyłączeniem wszystkich laureatów poprzednich edycji konkursu) Komisja Konkursowa wybierze dwa zwycięskie blogi.

 

W obu kategoriach, laureaci Konkursu będą wybierani w oparciu o następujące kryteria:

a. Oryginalność przedstawionych na Blogu działań – 10 pkt;

b. Różnorodność i zasięg prowadzonych działań tematycznych – 10 pkt;

c. Pomysłowość w zbieraniu środków na SKO – 10 pkt;

d. Metody dokumentowania prowadzonych działań – 10 pkt;

e. Współpraca ze społecznością lokalną – 10 pkt;

f. Promowanie SKO oraz Bloga w społeczności lokalnej – 10 pkt.

Maksymalnie będzie można uzyskać 60 pkt.

 

Wśród nowości warto wymienić  pojawienie się wyróżnień. Komisja Konkursowa może je przyznać tym szkołom, które nie zostały w danym miesiącu zakwalifikowane do grona laureatów konkursu, a które wykazały się szczególną aktywnością. Nagrodą w takim przypadku jest zestaw gadżetów. W każdym miesiącu Komisja może wyróżnić trzy szkoły.

 

Blogi które nie zostały nagrodzone w danym etapie Konkursu biorą oczywiście udział w kolejnych etapach Konkursu, z zastrzeżeniem, że w okresie trwania całego Konkursu dany Blog może zostać nagrodzony tylko jeden raz. Nie dotyczy to natomiast wyróżnień, które mogą zostać przyznane wielokrotnie! Zmieniony regulamin jest dostępny pod adresem http://www.szkolneblogi.pl/SKO/konkurs/regulamin-sko-blog-miesiaca.

 

Mamy ogromną nadzieję, że wprowadzone zmiany zostaną przyjęte przez Was pozytywnie. Dziękujemy za Waszą ogromną aktywność!

6
Komentarze