14.04.2011

Konkurs „Dbamy o środowiSKO”

Chronicie środowisko? Wasza szkoła systematycznie prowadzi akcje związane z edukacją ekologiczną uczniów? Jeśli „tak”, to nowy konkurs SKO „Dbamy o środowiSKO” jest właśnie dla Was. Na zwycięskie szkoły czekają nagrody!

Program SKO służy nie tylko poznawaniu zagadnień związanych z finansami. „Oszczędność” według nas ma szerokie znaczenie. Propagujemy także działania związane z racjonalnym gospodarowaniem surowcami i czasem.  Zainspirowani Waszą aktywnością w zakresie ekologii postanowiliśmy dodatkowo promować akcje o takim charakterze.

 

Konkurs „Dbamy o środowiSKO” rozpocznie się już 15 kwietnia i potrwa miesiąc. W tym czasie opiekunowie SKO powinni opisać  na swoim Blogu jakie działania o profilu ekologicznym podejmuje dana szkoła. Zasady są proste.  Do dnia 14 maja 2011 r. zamieśćcie, na prowadzonym przez siebie Blogu, opis wydarzeń (w formie jednego wpisu) związanych z realizowanymi w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności akcjami na rzecz ochrony środowiska.

Wpis nie powinien być dłuższy niż 5 tys. znaków. Dodatkowym atutem będą zdjęcia, których liczba nie może jednak przekroczyć 10 plików. Czekamy też materiały multimedialne w postaci filmów. Ale uważajcie! Ich łączny czas trwania nie może przekroczyć 5 minut! Poza tym dajemy Wam pełną dowolność. Zaskoczcie nas! Oczywiście możecie też wykorzystać fragmenty wpisów, które już wcześniej pojawiły się na Waszych blogach.

 

Aby wziąć udział w konkursie, po zamieszczeniu wpisu na Blogu należy do 15 maja wysłać wiadomość e-mail zawierającą link z adresem wpisu, na skrzynkę SKO@pkobp.pl. Wiadomość powinna zawierać w tytule nazwę konkursu (czyli „Dbamy o środowiSKO”). Następnie nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która wyłoni 10 laureatów.

Kryteria oceny są następujące:

a)      Oryginalność przedstawionych działań – 10 pkt;

b)      Efektywność podjętych działań – 20 pkt

c)      Metody udokumentowania prowadzonych działań – 10  pkt;

d)      Współpraca ze społecznością lokalną – 10 pkt;

Najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 50. Pamiętajcie, że w konkursie wziąć może udział tylko jeden, wskazany przez opiekuna SKO, wpis na Blogu. Na zwycięzców czekają cenne nagrody!!!

 

Na wszelkie pytania i wątpliwości będziemy odpowiadać pod adresem SKO@pkobp.pl.

Regulamin konkursu, w całości, dostępny jest na stronie:

http://www.szkolneblogi.pl/regulamin-konkursu-dbamy-o-srodowisko

 

Życzymy Wam powodzenia,

Zespół SzkolneBlogi.pl

16
Komentarze