30.03.2022

Czy mamy wpływ na ilość wytwarzanych odpadów?

3 podpowiedzi, dzięki którym możemy zużywać mniej zasobów naturalnych, chronić środowisko i dodatkowo dbać o swoje finanse.

Przeciętny Polak wytworzył w 2020 r. 342 kg. To aż o 10 kg więcej niż rok wcześniej*. Niestety im więcej kupujemy, tym więcej odpadów trafia na wysypiska. Nasze codzienne nawyki — w tym właściwe postępowanie z odpadami mają duży wpływ na stan środowiska naturalnego. 

img

W jaki sposób postępować ze śmieciami?

Najpierw warto skupić się na ograniczeniu ich produkowania. W dalszej kolejności jest ponowne użycie, recykling, odzysk, a na końcu unieszkodliwianie np. poprzez składowanie.

Recykling to proces, podczas którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym lub innym celu. Na przykład szklane słoiki po przetworach można przetworzyć na słoiki o innej pojemności lub zrobić z nich coś zupełnie innego.

Odzysk to szersze pojęcie niż recykling, ponieważ zakłada zarówno odzyskiwanie surowców (tak jak recykling), ale także odzyskiwanie energii. Są to także działania polegające na odzyskaniu z odpadów jedynie wybranych substancji, materiałów i powtórnym ich wykorzystaniu w procesie produkcji. Przykładem odzysku jest użycie odpadów w rolnictwie lub ogrodnictwie np. jako nawóz.

Do unieszkodliwiania zalicza się m.in.: składowanie, przetwarzanie termiczne (spalanie).

Co możemy zrobić, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów?

1. Szanujmy przedmioty, które kupujemy. Nie niszczmy książek, przyborów szkolnych i zabawek, bo mogą też posłużyć innym, np. naszym rówieśnikom, rodzeństwu.

2. Kupujmy mniej rzeczy, a w miarę możliwości częściej korzystajmy z używanych. Na przykład używany podręcznik kosztuje mniej niż nowy, a dobrej jakości używane ubrania nie tylko są tańsze niż nowe, ale też często niepowtarzalne.

3. Planujmy wszystkie zakupy – to pozwala ograniczać kupowanie rzeczy niepotrzebnych. Przed pójściem do sklepu najlepiej jest przygotować listę zakupów sporządzoną na podstawie posiadanych już produktów oraz ich planowanego zastosowania. Warto również zwracać uwagę na skład produktu oraz na to, z czego zrobione jest jego opakowanie. Wybierajmy tylko takie, które będzie można oddać do recyklingu.

Jakie są Twoje pomysły na radzenie sobie z ilością wytwarzanych śmieci? Może pochwalisz się swoim rękodziełem z wykorzystaniem odpadów np. dekoracje DIY? 

Lokatka

*Dane GUS

Fot.pixabay.com

img

12
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 1
  • 3
Komentarze