17.11.2017

19 XI - Światowy Dzień Toalet

"Światowy Dzień Toalet" – brzmi nawet zabawnie, ale święto nie zostało ustanowione dla żartu. Braku dostępu nawet do zwykłej ubikacji jest jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się ludzie w krajach rozwijających się. Pomóc im próbuje ONZ w ramach realizowania Milenijnych Celów Rozwoju, które obejmują między innymi właśnie poprawę warunków sanitarnych, a tym samym wzrost higieny. Skala problemu jest naprawdę poważna – obecnie prawie 40 proc. ludności świata, żyje bez dostępu do toalety. Przy utrzymującym się tempie przyrostu naturalnego, wkrótce bez możliwości skorzystania z toalety będzie żyło 2,7 mld ludzi. Światowy Dzień Toalet został ustanowiony dopiero w XXI wieku przez Światową Organizację Toaletową, która zawiązała się w 2001 roku w Singapurze. Głównym celem tej organizacji jest walka o polepszenie stanu toalet, ze szczególnym naciskiem na stan szaletów publicznych. Światowy Dzień Toalet jest inspirującym działaniem na rzecz walki z globalnym kryzysem sanitarnym.

0
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 16
  • 24