1 2 3 4 5 następna

Kreatywnie z Lokatką
Przeczytaj książeczkę o Kubie Pieniążku i przygotuj plakat zachęcający Twoich kolegów do bycia przedsiębiorczymi.
Blog SKO

Lokatka

Lokatka

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Szkolne Konkursy SKO

Ogłaszamy Szkolne Konkursy SKO dla uczniów klas I -VI: Konkurs - "SKO-we opowiadanie" - konkurs polega na napisaniu opowiadania tematycznie związanego z systematycznym oszczędzaniem, racjonalnym gospodarowaniem pieniędzy. Bohaterami mogą być realne lub fikcyjne postacie; Konkurs: „ Pisanka wielk ...

1

Światowy Dzień Wody - 22 marca

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. W roku 2017 Świa ...

0

Apel

Liczba Pi po nocach nam się śni 3,14 w przybliżeniu Obliczamy w oka mgnieniu, Każdy matematyk o tym śni By dokończyć liczbę Pi. Litera często używana, Nie dla wszystkich dobrze znana Grecy częściej używają, Bo ją w alfabecie mają. 14-ego marca (czyli w dniu, którego datę, przynajmniej w for ...

0

Konkurs na prezentację multimedialną

Zapraszamy uczniów gimnazjum do udziału w konkursie na prezentację multimedialną: \"Woda źródłem życia\" Cele: Aktywizacja uczniów do pogłębienia wiedzy na temat wody, jej znaczenia dla życia na Ziemi, wykorzystania, potrzeby ochrony itp. wykorzystanie nowoczesnych nośników informacji w przekazy ...

2

BAL KARNAWAŁOWO- WALENTYNKOWY

W Dniu Świętego Walentego odbył się w naszej świetlicy bal karnawałowo- walentynkowy. Były tańce, węże oraz konkursy. Nie sposób wymienić wszystkich księżniczek, policjantów, kotków, Batmanów, Szturmowców i innych postaci, które odwiedziły naszą świetlicę. Był także czas na puchatkowe "małe co nie ...

2

Moda na bezpieczeństwo

Nasi najmłodsi uczniowie brali udział w finale konkursu „Moda na bezpieczeństwo”. Podczas spotkania dzieci miały okazję wziąć udział w licznych konkursach, szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. Policjanci przeprowadzili też prelekcję o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Odbył się też ...

2

Apel nt. „Bezpieczny Internet”

„Razem zmieniamy Internet na lepsze” takie hasło przyświecało tygodniowi poświęconemu bezpiecznemu Internetowi. Rozmawialiśmy o netykiecie, o zagrożeniach a także o korzyściach płynących z właściwego i rozsądnego korzystania z Internetu. Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych oraz multimed ...

2

Dzisiaj obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu

Kilka bardzo ważnych porad: Zapamiętaj wszystkie swoje loginy i hasła. Nigdy ich nigdzie nie zapisuj ani nie podawaj innym osobom (jedynym wyjątkiem mogą być rodzice czy opiekunowie). Pamiętaj, aby po zakończeniu korzystania z konta (również np. na portalu społecznościowym) wylogować się z niego. ...

1

Warsztaty modelarskie

2 lutego uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w warsztatach modelarskich, które przeprowadził p. Mariusz Wrona, instruktor z modelarni przy Aeroklubie Częstochowskim. To nie tylko rozwijanie zainteresowania lotnictwem, ale i świetne zajęcia praktyczno-techniczne. Na zajęciach uczniowie wykonywal ...

1
1 2 3 4 5 następna