28.03.2014

"W królestwie sprytu"

Zapraszam uczniów klas 4 - 6 do wzięcia udziału w konkursie "W królestwie sprytu".

Pomysł konkursu zrodził się po otrzymaniu z GWO pakietu ,,10 wizyt w królestwie sprytu".
Chętnych proszę o zapoznanie się z regulaminem:

Regulamin konkursu matematycznego
„W królestwie sprytu”

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, doskonalenie zdolności poznawczych, w tym umiejętności swobodnego posługiwania się metodami matematycznymi.

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy IV, V, VI Katolickiej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. Udział w konkursie jest dobrowolny.

3. Uczestnictwo w konkursie polega na rozwiązywaniu łamigłówek matematycznych i dostarczeniu rozwiązań nauczycielowi matematyki.

4. Za każde zadanie można zdobyć 5 pkt .

5. Zadania – łamigłówki będą wywieszane we wtorki i piątki. Rozwiązania zagadek wywieszonych we wtorek należy dostarczyć do piątku, a tych wywieszonych w piątek do wtorku (w szczególnych przypadkach termin oddania odpowiedzi będzie umieszczony w nagłówku lub pod zagadką).

6. Zadania muszą być rozwiązywane samodzielnie. Nauczyciel ma prawo sprawdzić, czy uczeń umie je rozwiązać. W przypadku potwierdzenia niesamodzielności uczeń otrzymuje 5 pkt karnych.

7. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów otrzyma miano zwycięzcy i otrzyma ocenę celującą z matematyki (ocenę cząstkową), kolejne dwie osoby z największą liczbą punktów otrzymają ocenę bardzo dobrą z matematyki (ocenę cząstkową).

 

Zagadka I
Nieuczciwy jubiler

Pewna znakomita dama miała krzyżyk zdobiony dużymi brylantami. Nie wiedziała, ile było brylantów, i zupełnie ją to nie interesowało. Jej uwagę zwróciła inna właściwość krzyżyka. Licząc brylanty z górnego lub każdego z dwóch bocznych konców krzyżyka do jego podstawy, zawsze otrzymywała 9 kamieni.

copy_of_scan001.jpg

Pewnego dnia krzyżyk trzeba było oddać do naprawy. Przy tej okazji dama opowiedziała o tej właściwości jubilerowi.

- Proszę zobaczyć! Bez względu na to czy z góry czy z bocznego końca liczę brylanty, zawsze przy podstawie otrzymam 9. W ten sposób zawsze wiem, czy liczba kamieni się zgadza.

- Tylko w ten sposób sprawdza pani, czy w krzyżyku zgadza się liczba brylantów? - zapytał jubiler.

- Tak, ale to mi zupełnie wystarcza. Gdy odda mi pan naprawiony krzyżyk, tak samo sprawdzę, czy wszystko jest w porządku.

Ale jubiler okazał się nieuczciwy. Wyjął i zostawił sobie dwa brylanty, przerobił krzyżyk i oddał damie.

Dama przeliczyła kamienie i uznała, że wszystko jest w porządku.

W jaki sposób jubiler przerobił krzyżyk tak, że dama nie zauważyła kradzieży?

ROZWIĄZANIA NALEŻY ODDAĆ DO 02.04.2014r. p. Karolinie

14
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 6
  • 15
Komentarze