12.10.2014

IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

26 września w Katolickiej Szkole Podstawowej dzień minął pod hasłem "Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają". Już drugi raz włączyliśmy się w obchody IV Międzynarodowego Święta Tabliczki Mnożenia, którego głównym organizatorem był WKM RACHMISTRZ. Ten dzień miał na celu zachęcić wszystkich, młodszych i starszych, do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

Przed Świętowaniem IV Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia były przygotowania.

 

 

Finał akcji odbył się w piątek, 26 września 2014 roku, ale już od 22 września uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej powtarzali tabliczkę mnożenia w szkole i w domu, przygotowywali plakaty, jak i pisali wiersze.

 

 

Akcja polega na przeprowadzaniu krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia przez Komisje Egzaminacyjne. Ich skład tworzą uczniowie pod opieką osoby dorosłej. Możliwe są różne warianty najczęściej jednak to młodsi uczniowie przepytują starszych kolegów bądź dorosłych zgodnie z mottem: „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Egzaminu były ustne jak i pisemne. Przeegzaminowaliśmy 47 osób z czego 30 osób otrzymało tytuł MT EXPERT. Najmłodsi egzaminowania to trzecioklasiści, a najstarsi .... któż to wie.