02.07.2021

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

W roku szkolnym 2020/2021 od października do maja będzie realizowany Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy".

img

 W roku szkolnym 2020/2021 od października do maja będzie realizowany Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy". Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021 - wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Głównym celem projektu jest stworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 9
  • 15