23.06.2019

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY Z OPERONEM

09.05.2019 o godz. 9:00 uczniowie klasy III naszej szkoły przystapili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji z OPERONEM.

—Sprawdzian składał sie z dwóch części podstawowych: 
—- języka polskiego
—- matematyki
—oraz części dodatkowej - przyrody.
—Na rozwiązanie każdego testu z części podstawowej uvczniowie mieli po 45 minut. Między testami była 15-minutowa przerwa.
— 
—Przed rozpoczeciem rozwiązywania sprawdzianu uczniowie obejrzeli 5-minutowy film o charakterze terapeutycznym. Zgodnie z zaleceniami psychologa, aby zniwelować niepokój wywołany egzaminem, dzieci powinny zostać do niego odpowiednio przygotowane. Taka funkcję pełni wspomniany film. 
img
0
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 22
  • 2