19.05.2011

Konkurs o bezpieczeństwie

Dnia 11.10.2010r. szkolna drużyna w składzie: Magdalena Stolarska, Jakub Pietroń i Bartosz Burdek, reprezentująca szkołę wyruszyła do Wrocławia aby wziąć udział w etapie rejonowym Dolnośląskiego Konkursu „Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze ”. Konkurs jest organizowany przez Dolnośląską Radę do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Komendę Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Dolnośląski Inspektorat Ratowniczy we Wrocławiu

Celem nadrzędnym konkursu jest wypromowanie ogólnospołecznych postaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu. Ważne jest aby kształtować świadomość i postawy uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych, przygotować uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia niebezpieczeństw i zagrożeń, kształtować i promować postawy prospołeczne i przygotować dzieci do samopomocy poprzez wyposażenie ich w umiejętności udzielania pierwszej pomocy, kształtować gotowość niesienia pomocy poszkodowanym oraz uwrażliwić uczniów na przemoc w szkole.

Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu i był to rejonowy etap tego konkursu, w którym udział brało 20 szkół z całego regionu (4 byłe województwa). Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części pierwszej każdy z uczestników wypełniał test wiedzy, a suma punktów była punktami całej trzyosobowej grupy. W dalszej części uczniowie wykonywali zadania praktyczne na czterech stacjach:

  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • Pierwsza pomoc
  • Zapobieganie pożarom
  • Prewencja ogólna.

Suma punktów z części teoretycznej i części praktycznej decydowała o klasyfikacji ogólnej. Nasza dzielna trójka zdobyła tych punktów łącznie 108, dzięki czemu zajęła 5 miejsce. Warto podkreślić, że laureaci zajmując pierwsze miejsce zdobyli tych punktów tylko o 10 więcej.

 

k.bezp..png

MAGDA, BARTEK I KUBA

 

 

 

k.bezpeczestwo.png

DO KONKURSU UCZNIÓW PRZYGOTOWAŁA OPIEKUNKA SKO -

BOŻENA CHOŁA -BORUSZKOWSKA

0
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 3
  • 7