25.11.2013

NASZA KASA CZYLI ŚWIAT PIENIĘDZY BANKÓW I OSZCZĘDNOŚCI .

W KLASACH IV - VI PRZEPROWADZONO LEKCJĘ EKONOMII UKAZUJĄCĄ PODSTAWOWE FUNKCJE I POJĘCIA ZE ŚWIATA FINANSÓW, PRZYBLIŻAJĄC UCZNIOM FUNKCJĘ I ROLĘ PIENIĄDZA.

W RAMACH ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA OSZCZĘDZANIA LEKCJE ZOSTAŁY PROWADZONE METODĄ POGADANKI, DYSKUSJI ORAZ POKAZU. WYKORZYSTANIE   KART EDUKACYJNYCH, TABLIC EDUKACYJNYCH BYŁO POMOCNE  W  WYJAŚNIANIU UCZNIOM IDEI OSZCZĘDZANIA. ROZWIJANO ROZUMIENIE I DEFINIOWANIE POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z BANKOWOŚCIĄ, PIENIĄDZEM I OSZCZĘDNOŚCIAMI. WYKORZYSTANE SCENARIUSZE ORAZ  ŚRODKI DYDAKTYCZNE SZKOŁA POSIADA DZIĘKI PKO BANK POLSKI.


0
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 8
  • 1