29.10.2015

Pasowanie na ucznia

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 10 już są pełnoprawnymi uczniami. 27 października 2015r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

     Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 10  już są pełnoprawnymi uczniami. 27 października 2015r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Pani dyrektor Mariola Czypionka pasowała dzieci na uczniów w obecności Pani wicedyrektor Renaty Żukiewicz, wychowawczyń klas, rodziców.

Uczniowie odtańczyli poloneza oraz  udowodnili, że potrafią pracować, śpiewać, tańczyć . Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Po odczytaniu jego treści uczniowie  złożyli przysięgę. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrymi Polakami.

Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki i udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

0
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 4
  • 3