11.11.2017

Wizyta uczniów z Litwy w tomaszowskiej "Dwunastce"

listopada Szkołę Podstawową nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim odwiedzili uczniowie z Gimnazjum w Zujunach na Litwie. Wizyta ma związek z nawiązaniem współpracy przez obie placówki w ramach projektu „Razem dla Edukacji. Rodzina Polonijna” współfinansowanego przez MEN.

Podczas zwiedzania SP12 gimnazjaliści z Litwy mieli okazję zobaczyć wiele pomieszczeń szkolnych, m.in. pracownie przedmiotowe, bibliotekę, świetlicę czy salę gimnastyczną. Zaproszeni zostali również do Sali Doświadczania Świata, w której mogli skorzystać ze znajdujących się urządzeń stymulujących rozwój zmysłów. Następnie spędzili przerwę ze swoimi polskimi rówieśnikami.

 

Z wielkim zaciekawieniem udali się  na wycieczkę do Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zwiedzali                  z przewodnikiem wystawy. Goście wzięli również udział w warsztatach  „Muzealne podchody z Marszałkiem Piłsudskim w tle”. Odwiedzili też Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Spotkali się tam z Panią Zofią Szymańską, Zastępcą Prezydenta Miasta ora z Panią Haliną Szczucińską, dyrektorem Wydziału Edukacji. Na ręce Pani Prezydent uczniowie z Litwy złożyli bochen wileńskiego chleba, otrzymali pamiątki z Tomaszowa i zwiedzili Urząd Miasta.

 

Po południu młodzi goście uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli SP12. Podczas zajęć komputerowych zapoznani zostali z regulaminem konkursu „Od upadku Rzeczypospolitej do odzyskania niepodległości” oraz nauczyli się tworzenia hiperłączy w prezentacji multimedialnej. Mogli również poszerzyć swoją wiedzę z zakresu języka polskiego i matematyki podczas zajęć przeprowadzonych z wykorzystaniem tablic interaktywnych.

 

Wieczorem odbyła się długo oczekiwana, wspólna dyskoteka, którą zorganizował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunów.

 

img

5
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 1
  • 3
Komentarze