01.03.2020

Luty - Miesiąc Bezpiecznego Internetu w SP 12

W dniach 11 luty – 28 luty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szereg działań związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu 2020 pod hasłem „Działajmy razem.”

Organizacją Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu zajął się zespół nauczycieli w składzie: Jolanta Fałek, Aleksandra Filip, Gabriela Pietrzak, Agnieszka Promińska, Daria Witulska. Po wspólnych naradach i rozmowach wybrane zostały najciekawsze pomysły do zrealizowania. Działaniami objęci zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12, jak również dzieci 6 - letnie z oddziału przedszkolnego „Tęczowa Akademia”, rodzice, wszyscy pedagodzy i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Wspólnie napisany plan pracy i scenariusz działań pozwolił na zrealizowanie wielu ciekawych zagadnień. Nawiązana została także współpraca z Policją i Biblioteką Miejską.

Głównym przedsięwzięciem DBI był Turniej Międzyklasowy, który wzbudził wielkie zainteresowanie wśród uczniów. W tym dniu gościł w naszej placówce przedstawiciel Policji, który przeprowadził wśród uczniów pogadankę na temat: „Nieletni wobec prawa”.

Dodatkowym zadaniem dla uczniów klas 6 i 7 było przygotowanie krótkiego filmu - wywiadu na tematy związane z bezpiecznym Internetem. Filmy były nagrywane pod czujnym okiem wychowawców klas. Podczas, gdy przedstawiciele klas rozwiązywali poszczególne zadania turniejowe, pozostali uczniowie oglądali filmy, za które każda klasa otrzymała punkty. W jury zasiadły nauczycielki: Gabriela Pietrzak i Jolanta Fałek, starszy sierżant Policji Monika Czarnecka, p. o. dyrektora ZSP nr 2 Ewa Goździk-Szczepańska, z-ca dyrektora Mariusz Gońda oraz przedstawiciel uczniów – Filip Juda z klasy VIIIb.

Uczennice z klasy 8 pod opieką pani Agnieszki Promińskiej na bieżąco zapisywały punkty zdobywane przez drużyny, których zadania polegały m.in. na rozwiązaniu krótkiego testu, rebusów, ułożeniu zdania z  rozsypanki wyrazowej, rozpoznawaniu symboli. Publiczność dopingowała swoich kandydatów brawami. Dla wszystkich zostały przewidziane dyplomy i nagrody: I nagroda – wybrany dzień bez kartkówek, pytań i pracy domowej, II nagroda - dzień bez prac domowych i pytań, III nagroda – dzień bez pytań dla klasy. Zanim ustalono nagrody przeprowadzony został krótki sondaż wśród uczniów, którzy sami określili, co jest dla nich najciekawszą wygraną.

Kolejnym działaniem wszystkich wychowawców były przeprowadzone lekcje wychowawcze - Dzień Bezpiecznego Internetu „Działajmy razem”. Uczniowie klas 4 – 8 mogli zdobyć celujące oceny w konkursie na najlepszy plakat „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”. Zwycięskie pracy zostały wyeksponowane w sali gimnastycznej podczas Turnieju, a potem  przeniesiono je na gazetkę informatyczną. Uczniowie klas 8 wykonali  także w edytorze tekstu „Test wiedzy dla klas młodszych”.

Uczniowie klas I – III biorący udział w konkursie „Bezpieczny Internet” sprawdzili swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w Internecie i zapoznali się z poradami dotyczącymi kulturalnego i bezpiecznego korzystania z sieci.

Dla najmłodszych, przedszkolaków z Tęczowej Akademii, pani Aleksandra Filip przygotowała zajęcia z kodowania  „Bezpieczne zabawy w Internecie. Kodowanie  dla przedszkolaka”.

Wspaniałym podsumowaniem DBI był udział uczniów klas młodszych w zajęciach, grach i zabawach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie w Bibliotece Miejskiej.  Dodatkowo dla uczniów przebywających w świetlicy pani Gabriela Pietrzak zorganizowała interesujące zajęcia  dotyczące zagrożeń w Internecie.

Dla rodziców zostały przygotowane ulotki, które uczniowie i wychowawcy przekażą najbliższym i pochwalą się przed nimi zdobytą wiedzą  z różnych działań w ramach DBI.

Nasza szkoła przystąpiła również do konkursu  „Na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2020”, który pomoże w dalszej edukacji uczniów i rodziców. Została także zarejestrowana na stronie www.dbi.pl, co wiąże się z   otrzymaniem  pakietu materiałów edukacyjnych i promocyjnych.

img

1
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 4
  • 6
Komentarze