01.05.2019

Święta Majowe

maj 2019

Podobny obraz

1 maja - Święto Pracy

Jest to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce 1 maja ogłoszono świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy w 1950r. Święto wprowadziła w 1889r. II Międzynarodówka na pamiątkę krwawych starć amerykańskiej policji z robotnikami 1 maja 1886r.

Znalezione obrazy dla zapytania wstąpienie do ue

Dzisiaj obchodzimy 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

1 maja 2004r. Polska wraz z Czechami, Słowacją, Słowenią, Litwą, Łotwą, Estonią, Cyprem , Maltą i Węgrami przystąpiła do Unii Europejskiej.

Znalezione obrazy dla zapytania dzień flagi

 2 maja - Dzień Flagi

2 maja jest świętem wyjątkowym i powszechnym. Od 2004 roku obchodzimy ten dzień jako Dzień Flagi. Właśnie tego dnia 1945 roku, polscy żołnierze zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie, podczas gdy zdobywali właśnie to miasto. Senat RP w 2004 r. ustanowił 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto to zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Nie zapomnijcie o wywieszeniu flagi.

Znalezione obrazy dla zapytania dzień 3 maja

3 maja - Święto Konstytucji 

Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku w czasie obrad Sejmu Wielkiego. Była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.). Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan (o określonym majątku) i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Ustawa ta zniosła liberum veto i wolną elekcję, wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej. Wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą (sejm ) , wykonawczą  i sądowniczą. 

103
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 2
  • 1
Komentarze