Dodaj Komentarz
 • 8
 • 20
 • 14
Komentarze
 • SYMPATYK_SP2
  SYMPATYK_SP2
  194.88.xxx.xxx
  2020-01-12 12:18 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  POZDRAWIAM W NIEDZIELNY PORANEK 🙂

 • Ines R V
  Ines R V
  83.18.xxx.xxx
  2018-06-08 11:27 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  UDANEGO PIĄTKU !!!
  _-:¦:-________◊_______-:¦:-_
  ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥

 • Emma
  Emma
  83.18.xxx.xxx
  2018-06-05 16:18 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  * MIŁEGO *DZIONKA, !!!
  _-:¦:-________◊_______-:¦:-_
  ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥

 • Ines R V
  Ines R V
  83.18.xxx.xxx
  2018-06-05 16:17 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  * MIŁEGO *DZIONKA, !!!
  _-:¦:-________◊_______-:¦:-_
  ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥

 • Zuzia 3b ♥
  Zuzia 3b ♥
  83.18.xxx.xxx
  2018-06-05 11:17 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  WITAM CIEPLUTKO:)
  _____ß●ß●ß●ß____ß●ß●ß●ß
  ____ß●ß_____ßß__ ßß_____ß●ß
  ___ß●ß________ ßß________ß●ß
  __ ß●ß__________________ß●ß
  ___ß●ß_________________ß●ß
  _(¯`.´¯)ß●ß__________ß●ß(¯`.´¯)
  (¯≻ ● ≺¯)ß●ß______ß●ß (¯≻ ● ≺¯)
  _(_.^._)____ß●ß__ß●ß____(_.^._)
  _____(¯`.´¯) __ß●ß___ (¯`.´¯)
  ___ (¯≻ ● ≺¯) _ ß__(¯≻ ● ≺¯)
  _____(_.^._)_ (¯`.´¯)__(_.^._)
  __________(¯≻ ● ≺¯)-:)))
  ____________(_.^._)

 • Lena
  Lena
  83.18.xxx.xxx
  2018-06-05 11:15 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam,głosik zostawiam!!!!!

 • Lena
  Lena
  83.18.xxx.xxx
  2018-06-05 11:12 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  głosik zostawiłam

 • Hania R 4a
  Hania R 4a
  83.18.xxx.xxx
  2018-06-05 07:37 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  .•* MIŁEGO *DZIONKA, !!!
  _-:¦:-________◊_______-:¦:-_
  ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥

 • Marcel 2a
  Marcel 2a
  83.18.xxx.xxx
  2018-06-05 07:37 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  .•* MIŁEGO *DZIONKA, !!!
  _-:¦:-________◊_______-:¦:-_
  ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥

 • DR
  DR
  83.18.xxx.xxx
  2018-06-05 07:36 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  .•* MIŁEGO *DZIONKA, !!!
  _-:¦:-________◊_______-:¦:-_
  ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥

 • ZUZIA G 4A
  ZUZIA G 4A
  91.234.xxx.xxx
  2018-06-03 20:42 | Temat: .
  ODPOWIEDZ

  JUTRO DO SZKOŁY
  POZDARWIAMMMMMMMMM

 • ZUZIA G 4A
  ZUZIA G 4A
  91.234.xxx.xxx
  2018-06-03 20:42 | Temat: .
  ODPOWIEDZ

  JUTRO DO SZKOŁY
  POZDARWIAMMMMMMMMM

 • Anna4a
  Anna4a
  91.234.xxx.xxx
  2018-06-01 17:09 | Temat: .
  ODPOWIEDZ

  głosik zostawiam

 • Anna4a
  Anna4a
  91.234.xxx.xxx
 • Anna4a
  Anna4a
  91.234.xxx.xxx
  2018-06-01 17:08 | Temat: .
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam

 • Emilka k kl lVb
  Emilka k kl lVb
  31.0.xxx.xxx
  2018-05-31 08:14 | Temat: Dzień dobry! _$__________________________$$ __$$___________$__________$$$ ___$$$_________$________$
  ODPOWIEDZ


  Dzień dobry!
  _$__________________________$$
  __$$___________$__________$$$
  ___$$$_________$________$$$
  _____$$$______$$______$$$
  $$_____$$$___$$$____$$$_____$
  __$$____$$$$$$$$$$$$______$$
  ____$$$$$$$______$$$$$$_$$
  _____$$$_____________$$$
  $$$$$$$_______________$$$$$$$
  ____$$$_______________$$$
  __$$_$$$_____________$$$
  $$_ _$$$$$________$$$$$_$$$
  _______$$$$$$$$$$$$$____$$$
  _____$$$_______$$$________$$
  ____$$$_________$$_________$$
  __$$$____________$
  _$$
  $

 • Emilka k kl lVb
  Emilka k kl lVb
  31.0.xxx.xxx
  2018-05-31 08:13 | Temat: .
  ODPOWIEDZ


  Dzień dobry!
  _$__________________________$$
  __$$___________$__________$$$
  ___$$$_________$________$$$
  _____$$$______$$______$$$
  $$_____$$$___$$$____$$$_____$
  __$$____$$$$$$$$$$$$______$$
  ____$$$$$$$______$$$$$$_$$
  _____$$$_____________$$$
  $$$$$$$_______________$$$$$$$
  ____$$$_______________$$$
  __$$_$$$_____________$$$
  $$_ _$$$$$________$$$$$_$$$
  _______$$$$$$$$$$$$$____$$$
  _____$$$_______$$$________$$
  ____$$$_________$$_________$$
  __$$$____________$
  _$$
  $

 • Ines R V
  Ines R V
  83.18.xxx.xxx
  2018-05-29 15:10 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  MIŁEGO I SŁONECZNEGO DNIA ŻYCZĘ -:)))

 • Ines R V
  Ines R V
  83.18.xxx.xxx
  2018-05-29 15:10 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  MIŁEGO I SŁONECZNEGO DNIA ŻYCZĘ -:)))
  POZDRAWIAM I UŚMIECH ZOSTAWIAM

 • Emma
  Emma
  83.18.xxx.xxx
  2018-05-29 15:02 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  WITAM CIEPLUTKO:)
  _____ß●ß●ß●ß____ß●ß●ß●ß
  ____ß●ß_____ßß__ ßß_____ß●ß
  ___ß●ß________ ßß________ß●ß
  __ ß●ß__________________ß●ß
  ___ß●ß_________________ß●ß
  _(¯`.´¯)ß●ß__________ß●ß(¯`.´¯)
  (¯≻ ● ≺¯)ß●ß______ß●ß (¯≻ ● ≺¯)
  _(_.^._)____ß●ß__ß●ß____(_.^._)
  _____(¯`.´¯) __ß●ß___ (¯`.´¯)
  ___ (¯≻ ● ≺¯) _ ß__(¯≻ ● ≺¯)
  _____(_.^._)_ (¯`.´¯)__(_.^._)
  __________(¯≻ ● ≺¯)-:)))
  ____________(_.^._)

 • Ines R V
  Ines R V
  83.18.xxx.xxx
  2018-05-29 15:02 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  WITAM CIEPLUTKO:)
  _____ß●ß●ß●ß____ß●ß●ß●ß
  ____ß●ß_____ßß__ ßß_____ß●ß
  ___ß●ß________ ßß________ß●ß
  __ ß●ß__________________ß●ß
  ___ß●ß_________________ß●ß
  _(¯`.´¯)ß●ß__________ß●ß(¯`.´¯)
  (¯≻ ● ≺¯)ß●ß______ß●ß (¯≻ ● ≺¯)
  _(_.^._)____ß●ß__ß●ß____(_.^._)
  _____(¯`.´¯) __ß●ß___ (¯`.´¯)
  ___ (¯≻ ● ≺¯) _ ß__(¯≻ ● ≺¯)
  _____(_.^._)_ (¯`.´¯)__(_.^._)
  __________(¯≻ ● ≺¯)-:)))
  ____________(_.^._)

 • Lena 4a
  Lena 4a
  83.18.xxx.xxx
  2018-05-29 07:47 | Temat: .
  ODPOWIEDZ

  WITAM CIEPLUTKO:)
  _____ß●ß●ß●ß____ß●ß●ß●ß
  ____ß●ß_____ßß__ ßß_____ß●ß
  ___ß●ß________ ßß________ß●ß
  __ ß●ß__________________ß●ß
  ___ß●ß_________________ß●ß
  _(¯`.´¯)ß●ß__________ß●ß(¯`.´¯)
  (¯≻ ● ≺¯)ß●ß______ß●ß (¯≻ ● ≺¯)
  _(_.^._)____ß●ß__ß●ß____(_.^._)
  _____(¯`.´¯) __ß●ß___ (¯`.´¯)
  ___ (¯≻ ● ≺¯) _ ß__(¯≻ ● ≺¯)
  _____(_.^._)_ (¯`.´¯)__(_.^._)
  __________(¯≻ ● ≺¯)-:)))
  ____________(_.^._)
  MIŁEGO I SŁONECZNEGO DNIA ŻYCZĘ -:)))
  POZDRAWIAM I UŚMIECH ZOSTAWIAM

 • Ines R V
  Ines R V
  83.18.xxx.xxx
  2018-05-28 15:02 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  WITAM CIEPLUTKO:)
  _____ß●ß●ß●ß____ß●ß●ß●ß
  ____ß●ß_____ßß__ ßß_____ß●ß
  ___ß●ß________ ßß________ß●ß
  __ ß●ß__________________ß●ß
  ___ß●ß_________________ß●ß
  _(¯`.´¯)ß●ß__________ß●ß(¯`.´¯)
  (¯≻ ● ≺¯)ß●ß______ß●ß (¯≻ ● ≺¯)
  _(_.^._)____ß●ß__ß●ß____(_.^._)
  _____(¯`.´¯) __ß●ß___ (¯`.´¯)
  ___ (¯≻ ● ≺¯) _ ß__(¯≻ ● ≺¯)
  _____(_.^._)_ (¯`.´¯)__(_.^._)
  __________(¯≻ ● ≺¯)-:)))
  ____________(_.^._)
  MIŁEGO I SŁONECZNEGO DNIA ŻYCZĘ -:)))
  POZDRAWIAM I UŚMIECH ZOSTAWIAM

 • DR
  DR
  83.18.xxx.xxx
  2018-05-28 15:01 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  WITAM CIEPLUTKO:)
  _____ß●ß●ß●ß____ß●ß●ß●ß
  ____ß●ß_____ßß__ ßß_____ß●ß
  ___ß●ß________ ßß________ß●ß
  __ ß●ß__________________ß●ß
  ___ß●ß_________________ß●ß
  _(¯`.´¯)ß●ß__________ß●ß(¯`.´¯)
  (¯≻ ● ≺¯)ß●ß______ß●ß (¯≻ ● ≺¯)
  _(_.^._)____ß●ß__ß●ß____(_.^._)
  _____(¯`.´¯) __ß●ß___ (¯`.´¯)
  ___ (¯≻ ● ≺¯) _ ß__(¯≻ ● ≺¯)
  _____(_.^._)_ (¯`.´¯)__(_.^._)
  __________(¯≻ ● ≺¯)-:)))
  ____________(_.^._)
  MIŁEGO I SŁONECZNEGO DNIA ŻYCZĘ -:)))
  POZDRAWIAM I UŚMIECH ZOSTAWIAM

 • Anna4a
  Anna4a
  83.18.xxx.xxx
  2018-05-28 14:48 | Temat: .
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam:)

 • Julkaaaaaa
  Julkaaaaaa
  188.146.xxx.xxx
  2018-05-28 12:50 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam o godz 12:50 po rekolekcjach :)

 • Blankaaa
  Blankaaa
  91.234.xxx.xxx
  2018-05-26 21:47 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam^^

 • Julkaaaaaa
  Julkaaaaaa
  188.146.xxx.xxx
  2018-05-26 20:46 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Dobrej nocy ;)

 • Julkaaaaaa
  Julkaaaaaa
  188.146.xxx.xxx
  2018-05-26 20:43 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Pozdrowienia o godz 20:43 ;)

 • ewkabsko
  ewkabsko
  178.42.xxx.xxx
  2018-05-26 12:47 | Temat: życzenia
  ODPOWIEDZ

  🌼🌻🌹
  ¶______(¯`v´¯)__¶¶
  __¶¶¶__(¯`(●)´¯)__(¯`v´¯)___¶
  __¶¶¶¶¶¶(_.^._)__(¯`(●)´¯)_¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____(_.^._)__¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶
  ___(¯`v¶¶¶¶(¯`(❤)¯)¶(¯`(❀)´¯)¶¶
  _(¯`(●(¯`v´¯) (_.^._)¶_¶(_.^._)¶¶
  _(_(¯`(❀)´¯)¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯) `v´¯)
  ___¶(_.^._)¶¶¶¶_¶(¯`(●)´¯) ●)´¯)
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶(_.^._)`v´¯)
  ¶¶¶¶¶¶¶¶_(¯`(●)´¯)_(¯`v´¯)●)´¯)
  ¶¶¶¶¶_¶¶¶¶(_.^._)¶(¯`(❀)´¯)._)
  ¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶(_.^._)
  ___§§§§.¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶
  __§§__§§.__¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶
  ___§§__§§§§§§§§წ§§§§§§§§
  ___§§____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___§§______¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____§§____¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______§§§_¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶
  _____________¶¶¶¶¶ __________

  ...... Dla Wszystkich Mam ......
  ... z Najlepszymi Życzeniami ....🌹🌷🌸

  SKO :) Żelków/Siedlce

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2018-05-26 12:23 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Wszystkim Mamusiom życzymy dużo, dużo zdrowia.
  Pozdrawiamy

 • Graża
  Graża
  83.9.xxx.xxx
  2018-05-26 10:44 | Temat: SKO Bratian
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam serdecznie!

 • ZSPKorfantowZyrafki
  ZSPKorfantowZyrafki
  78.8.xxx.xxx
  2018-05-26 09:09 | Temat: Mama
  ODPOWIEDZ

  Brawo Wy 😚. Pozdrawiam serdecznie z Korfantowa 😀

 • Maciej Czyszczoń
  Maciej Czyszczoń
  31.0.xxx.xxx
  2018-05-25 20:32 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Bardzo ładna gazetka. Pozdrowienia z Rabki Zdrój

 • skobierutow
  skobierutow
  176.227.xxx.xxx
  2018-05-25 19:25 | Temat: :-)
  ODPOWIEDZ

  Weekendowe pozdrowienia z Bierutowa :-)

 • Blankaaa
  Blankaaa
  91.234.xxx.xxx
  2018-05-25 19:12 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam (:

 • spilowa
  spilowa
  195.117.xxx.xxx
  2018-05-25 17:52 | Temat: ...
  ODPOWIEDZ

  💞 SERDECZNIE
  ║║❀ ╔═╗ .💞.
  ║╚═✿╝║❀ P O Z D R A W I A M
  💞╚══════╝💞╚══════╝💞

 • SKOBialaPanienska
  SKOBialaPanienska
  80.54.xxx.xxx
  2018-05-25 12:13 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ


  `•.¸.•´
  ¸.•´ ¸.•´¨)
  (¸.• $$$$$$$
  ...$$$ .............$$$
  ...$$$ ................$$$
  ...$$$ ..............$$$
  ...$$$$$$$$$$
  ...$$$
  ...$$$
  ...$$$ ozdrawiam serdecznie. Miłego weekendu 🌸 🌼🌸

 • Chichy
  Chichy
  83.25.xxx.xxx
  2018-05-25 11:55 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy i życzymy pięknego dnia

 • Blankaaa
  Blankaaa
  91.234.xxx.xxx
  2018-05-25 08:49 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiam :)

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  83.6.xxx.xxx
  2018-05-25 08:46 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  W piąteczek Was odwiedzamy i głosik sympatii zostawiamy.

 • izabela720
  izabela720
  83.30.xxx.xxx
  2018-05-25 06:40 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  )🌸
  `•.¸.•´
  ¸.•´ ¸.•´¨)
  (¸.• $$$$$$$
  ...$$$ .............$$$
  ...$$$ ................$$$
  ...$$$ ..............$$$
  ...$$$$$$$$$$
  ...$$$
  ...$$$
  ...$$$ ozdrawiam serdecznie. Miłego popołudnia🌸 🌼🌸

 • sp2wszprotawie
  sp2wszprotawie
  194.88.xxx.xxx
  2018-05-25 06:38 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy tuż przed weekendem. Miłego piątku:)