21.01.2019

Ferie z Dwójką - dzień szósty

styczeń 2019

Rozpoczynamy drugi tydzień ferii. W tym tygodniu proponujemy Wam pytania dotyczące historii banku PKO BP, który w lutym obchodzi setną rocznicę założenia. Odpowiedzi zapisujcie na kartkach, a po feriach przynieście je do świetlicy szkolnej.

Zapraszamy do zabawy.

1. Podaj dokładną datę powstania PKO?

2. Kto wydał dekret o ustanowieniu PKO?

3. Jak brzmiała pełna nazwa banku PKO, który powstał 100 lat temu?

img

48
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 19
  • 15
Komentarze