20.05.2018

Zapraszamy do internetowego konkursu matematycznego

SKO SP 2 RABKA ZDRÓJ ZAPRASZA Lubisz rozwiązywać zadania matematyczne ? Jeżeli TAK to weź udział w międzyszkolnym konkursie matematycznym – „Ach te procenty, odsetki, wydatki” . Nie musisz wysyłać tradycyjnego listu z odpowiedziami, zrobisz to elektronicznie na pocztę e-mailową.

Znalezione obrazy dla zapytania konkurs matematyczny

Regulamin ogólnopolskiego konkurs matematycznego

„Ach te procenty, odsetki, wydatki”

  1. Organizatorem konkursu jest SKO przy Szkole Podstawowej   nr 2 w Rabce – Zdrój.
  2. Konkurs odbędzie się 22 maja 2018r. z chwilą  pojawienia się zadań na szkolnym bloguhttps://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-sp-2-rabka-zdroj/.
  3. Zadaniem uczestników konkursu jest rozwiązanie /działania + odpowiedzi/ wszystkich sześciu zadań ze swojej grupy wiekowej i przesłanie odpowiedzi na adres e-mailowy organizatora konkursu /patrz pkt. 6 regulaminu/
  4. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w Polsce.
  5. Uczniowie mogą rozwiązywać zadania tylko ze swojej grupy wiekowej np. uczeń klasy drugiej, trzeciej z I grupy wiekowej .
  6. Rozwiązanie zadań przesyłamy tylko na pocztę sp2rabkasko@op.pl  w dniach 22, 23 maja 2018r. . Nie można pisać rozwiązań w komentarzach.
  7. W przesłanej wiadomości ma być napisane:

- poprawne rozwiązania /działania/ wszystkich zadań z danej grupy wiekowej wraz z odpowiedziami,

- imię , nazwisko, wiek, klasa, szkoła uczestnika konkursu.

8. Uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie- odpowiedzi.

9.  Zadania rozwiązujemy indywidualnie a nie grupowo.

10. Zasady przyznawania nagród.

- w obu grupach wiekowych , uczeń  który pierwszy prześle wszystkie poprawnie rozwiązane zadania otrzyma plecak z logo SKO plus gadżety.  

- wśród pozostałych zgłoszeń z poprawnie rozwiązanymi wszystkimi zadaniami zostanie rozlosowanych po 5 nagród w każdej grupie wiekowej.

- każda szkoła z której uczniowie wezmą udział w konkursie  otrzyma dyplom uczestnictwa.

- losowanie nagród odbędzie się 24 maja 2018r. a wyniki zostaną ogłoszone 25 maja na szkolnym blogu SP2 RABKA.

11. Każdy biorący udział w konkursie w  przypadku wygranej, wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania Uczestnika, na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.

12. Wszelkich informacji udziela koordynator Konkursu – Małgorzata Róg sp2rabkasko@op.pl

13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu konkursu.

 Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału:)

33
Dodaj Komentarz
  • 29
  • 22
  • 26
Komentarze