06.03.2018

Pierwsza pomoc

W klasie trzeciej odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy.

Uczniowie oglądali film instruktażowy i trenowali.

Sprawdzali swoje poczyniania z działaniami ratownika medycznego.