11.09.2017

Ogólnopolski konkurs "Znaczek SKO"

Zaprasza Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach wraz z Oddziałem PKO BP w Szprotawie

 Konkurs dla uczniowów klas I – VI szkół podstawowych.

 

Cele: 

-promowanie działalności SKO, 

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, filatelistycznych, matematycznych, 

- zaprezentowanie talentów uczniów, m.in. plastycznych, technicznych, 

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 

Tematyka znaczka powinna nawiązywać do popularyzacji działalności SKO. 

Każdy znaczek musi być pracą oryginalną, wykonaną według własnego projektu, własnoręcznie. 

Format pracy nie większa niż A4, technika dowolna.

Termin składania prac do opiekuna SKO upływa dnia 09.10.2017r.

Szczegóły regulaminu są dostępne na stronie szkoły:

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkolapodstawowawiechlice/ogolnopolski-konkurs-na-znaczek-sko/