17.09.2013

NAGRODY MAMY W SZKOLE:):)

DYPLOMY I NAGRODY ZA OTRZYMANIE WYRÓŻNIENIA

W KWIETNIU 2013

I ZDOBYCIE TYTUŁU " BLOG MIESIĄCA"

W MAJU 2013

ZOSTAŁY PRZEKAZANE UCZNIOM SZKOŁY.

LAPTOP, za którego bardzo serdecznie dziękujemy

będzie znajdował się w klasopracowni języka polskiego.

Wykorzystamy go w prowadzeniu lekcji i prezentacji multimedialnych.

Pozostałe nagrody dla:

*aktywnie blogujących

*zwycięzców konkursów

*aktywnie pracujących w SKO

DZIĘKUJEMY SZKOLNYM BLOGOM