15.05.2019

SKO-wy barterek w pewnym mazurskim mieście:)

SKO-wiczu,odgadnij o jakie miasto chodzi i pomiędzy kim nastąpiła wymiana. Dla pierwszej osoby nagroda gwarantowana. Zapraszamy do zabawy:)

W maju,

w pewnym mazurskim mieście,

spotkały się opiekunki

dwóch mazurskich blogów:)

 

Dokonały barteru ( wymiany)

SKO-wych pamiątek.

Dzięki temu

kolekcja pamiątek każdej ze szkół

reprezentowanych przez owe opiekunki

zwiększyła się:)

 

Waszym zadaniem Drodzy SKO-wicze,

jest napisanie w komentarzu:

*z jakich szkół są opiekunki SKO?

*w jakim mazurskim mieście

dokonały wymiany pamiątkami?

 

A teraz popatrzcie

i przyjrzyjcie się uważnie:)