28.03.2019

Nagrody rozdane, dzieciaki uradowane:)

Kolejny apel SKO

Dzisiaj  odbył się  kolejny apel SKO,

na którym wręczono nagrody za

*systematyczne oszczędzanie,

*komentowanie na blogach

*za konkursy SKO