19.09.2017

Ogólnopolski konkurs na znaczek SKO

Zachęcam do wzięcia udziału.

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego  w Wiechlicach wraz z Oddziałem PKO BP w Szprotawie

 zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Znaczek SKO”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – VI szkół podstawowych.img

Cele:

-promowanie działalności SKO,

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, filatelistycznych, matematycznych,

- zaprezentowanie talentów uczniów, m.in. plastycznych, technicznych,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Tematyka znaczka powinna nawiązywać do popularyzacji działalności SKO.

Każdy znaczek musi być pracą oryginalną, wykonaną według własnego projektu, własnoręcznie.

Format pracy nie większa niż A4, technika dowolna.

 

Prace konkursowe należy wysłać do:

Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  w Wiechlicach

ul. Brzozowa 17

67-300 Szprotawa z dopiskiem Konkurs SKO

 

 

Termin nadsyłania prac 14.10.2017r.

1.Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie  z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

2.Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki)

3.Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu –SP w Wiechlicach  oraz PKO BP w Szprotawie i nie będą odsyłane.

4. Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę:

 imię i nazwisko dziecka, nazwę   i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

5. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce (z każdej kategorii wiekowej I- III, IV-VI)  oraz wyróżnienia.

6. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu.

8. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

9. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY:)

 

img

 

 obrazek ze strony http://gifyagusi.pl/gify-cheerleaderk

100
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 1
  • 8
Komentarze