08.01.2020

Co się działo w SKO po 1945r?

 

 

Po wznowieniu działalności w 1945 r. PKO zaczęła inicjować różnego

 

rodzaju akcje propagujące idee oszczędzania oraz racjonalnego

 

gospodarowania dostępnymi zasobami. Działania Pocztowej, a od 1950 r.

 

Powszechnej Kasy Oszczędności wpisywały się w szerszy kontekst związany

 

ze zmianami w gospodarce. 

 

Od 1947 r. PKO zaczęła organizować SKO na dużą skalę.

 

Działalność szkolnych kas oszczędności wpisywała się w obowiązujący

 

po wojnie model wychowania dzieci i młodzieży. Promocja idei SKO

 

realizowana była m.in.przy pomocy dostarczanych

 

 do szkół materiałów propagandowych, w tym m.in. gazet. 

 

img

Gazetka ścienna „Wiadomości SKO”

 

 

PKO organizowała również konkursy dla szkół, uczniów i nauczycieli, w których

 

można było wygrać bardzo pożądane w okresie PRL produkty. Dla przykładu

 

w roku szkolnym 1957/1958 zorganizowano międzyszkolny konkurs

 

„Sztafeta Oszczędnych”, w których uczestniczyło

 

 pół miliona dzieci, a do wygrania były między innymi: rowery,

 

radioodbiorniki, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny. 

 

 

T

 

ekst i grafika:http://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/od-1945-do-1989-r/

 

 

 

39
Dodaj Komentarz
  • 22
  • 20
  • 16
Komentarze