Jak spędzasz czas wolny podczas ferii?
Podczas ferii zimowych najchętniej… (można wybrać max. 3 odpowiedzi)