03.12.2022

Zaproszenie do konkursu

 

 

SKO w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej

 zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie


„Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa z logo SKO”.

 

 REGULAMIN:

1. Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędności w Wysokiej Głogowskiej
2. Konkurs skierowany jest do uczniów oraz SKO-wiczów klas I-VI.
3. Cele:
- zachęcanie do rozwijanie twórczości, pobudzenie wyobraźni i aktywności plastyczno-
technicznej,
- promowanie Szkolnej Kasy Oszczędności.
4. Praca konkursowa.
- przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennej ozdoby bożonarodzeniowej z logo SKO
( stroik, choinka, wianuszek, bombka) dowolną techniką;
- pracę należy zaopatrzyć w metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła
5. Pracę konkursową należy dostarczyć do opiekuna SKO lub wysłać do dnia 09.12.2022r. na adres:


ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ
36-061 WYSOKA GŁOGOWSKA 299
Z DOPISKIEM: KONKURS OGÓLNOPOLSKI
KATARZYNA KOWAL


6. Uczestnicy konkursu przekazując prace wyrażają zgodę na ich publikowanie w I oddziale Banku
PKO BP w Rzeszowie.
7. Wszystkie nadesłane prace zostaną przekazane do banku PKO I oddział w Rzeszowie.
Klienci Banku w terminie od 12 do 22 grudnia wybiorą najładniejsze ozdoby.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 5.01.2023r.
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody
Prace konkursowe zostaną w oddziale Banku PKO BP w Rzeszowie.

 

Organizator
opiekun SKO Katarzyna Kowal

 

0
Dodaj Komentarz
  • 17
  • 8
  • 3