02.04.2019

Programowanie

Lekcje inne niż tradycyjne

Do szkoły zakupiono roboty. Dzieci bardzo chętnie i szybko opanowały programowanie. Na lekcjach wykorzystują do ćwiczeń tabliczki mnożenia i dzielenia, rozpoznawania części mowy, a także do ćwiczeń związanych z bezpieczeństwem na drodze.

10
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 13
  • 8
Komentarze