02.04.2019

Programowanie

Lekcje inne niż tradycyjne

Do szkoły zakupiono roboty. Dzieci bardzo chętnie i szybko opanowały programowanie. Na lekcjach wykorzystują do ćwiczeń tabliczki mnożenia i dzielenia, rozpoznawania części mowy, a także do ćwiczeń związanych z bezpieczeństwem na drodze.

9
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 10
  • 12
Komentarze