12.11.2011

Odyseja Umysłu

Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym rokrocznie bierze udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów z całego świata, a w tym uczniowie naszej szkoły. Patronat nad polską edycją sprawuje od 2003 roku Minister Edukacji Narodowej.

Celem odysei jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek.

Dzieci i młodzież uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia. Rozwijają wiele kluczowych kompetencji intelektualnych i społecznych jednocześnie m.in. umiejętność aktywnego uczenia się, improwizacji i pracy w warunkach niedoboru środków i czasu, efektywnego komunikowania się oraz autoprezentacji. Stają się bardziej otwarci, odważni i pełni inicjatywy.

Patronat nad polską edycją sprawuje od 2003 roku Minister Edukacji Narodowej.

P1100901.JPGP1100905.JPGP1100907.JPGP1100903.JPG

W naszej szkole powstała drużyna Odyseuszy licząca 7 osób, która opracowała jeden Problem Długoterminowy. Przedstawiła go  za pomocą  krótkiego występu dla uczniów naszej szkoły.

W 2012 roku  drużyna będzie reprezentować naszą szkołę na eliminacjach w Warszawie.

P1100913.JPGP1100909.JPGP1100917.JPGP1100918.JPG

1
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 11
  • 0
Komentarze