17.04.2011

Integracyjne Koło Miłośników Kielc „RAZEM W MIEŚCIE”

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęło w naszej szkole swoją działalność Integracyjne Koło Miłośników Kielc „RAZEM W MIEŚCIE”. Koło powstało z myślą o stworzeniu uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości rozwijania zainteresowań najbliższym otoczeniem i kształtowania gotowości do życia w społeczeństwie wspólnie z ich pełnosprawnymi rówieśnikami ze szkoły ogólnodostępnej. Szkołą, która wyraziła chęć współpracy i udziału w przedsięwzięciu była Szkoła Podstawowa  Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach.

Integracyjne spotkania uczniów obu szkół odbywają się systematycznie dwa razy w miesiącu i służą realizacji następujących celów:

 

1.  Poznawanie wiadomości na temat ważniejszych, atrakcyjnych turystycznie, znaczących

historycznie instytucji, miejsc i obiektów w Kielcach.

 

2.  Rozwijanie praktycznych umiejętności:

- orientacji w terenie,

- korzystania z różnych źródeł informacji (Internetu, planów, folderów, rozkładów jazdy i in.),

- zastosowania poznanych technik plastycznych i wykorzystania aparatu fotograficznego podczas przygotowywania folderu, ulotek, plakatu, albumu i realizacji innych zadań,

- współpracy w zespole.

 

3.   Integracja dzieci zdrowych i  niepełnosprawnych poprzez:

- umożliwienie wzajemnego poznania i współdziałania podczas realizacji zadań oraz w trakcie wspólnej zabawy,

-  stwarzanie sytuacji dostarczających pozytywnych emocji i przeżyć,

-  dostarczenie wzorów właściwych zachowań w różnych sytuacjach w kontakcie z osobą niepełnosprawną.

 

IMG_0822.JPGIMG_0803.JPGIMG_0735.JPGIMG_0766.JPG

IMG_0741.JPG

IMG_0763.JPG

 

1
Dodaj Komentarz
  • 19
  • 16
  • 20
Komentarze