27.06.2023

Lekcje z Pracownikiem Banku

czerwiec, 2023'

Tradycji stało się zadość i w tym roku odbyły się spotkania pracownika banku PKO - Pani Katarzyny Dziąby z uczniami klasy pierwszej i szóstej.