27.12.2017

Powiatowy konkurs wiedzy o finansach

Po raz drugi organizujemy Powiatowy konkurs wiedzy o finansach "Młody Przedsiębiorca" dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu mińskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Minski Antoni Jan Tarczyński. 

Cele:

 • szerzenie wiedzy o gospodarce i finansach wśród uczniów szkół podstawowych

 • uwrażliwianie młodych ludzi na potrzebę gospodarności

 • wychowywanie do rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i do oszczędzania

 • rozwijanie talentów uczniów

Uczestnicy:

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dla uczniów klas I-III

 • dla uczniów klas IV-VII.

 

Przebieg konkursu:

1. Szkoły chętne do wzięcia udziału w konkursie wysyłają do organizatora zgłoszenie na odpowiednim formularzu do 12 stycznia 2018r. (skan zgłoszenia mailem na adres ewa.pg@wp.pl lub faksem na nr 025 758 22 46). Zaproszenia zostały już rozesłane do szkół.

2. Zgłoszone szkoły otrzymają drogą mailową szczegółową listę zagadnień do przygotowania wraz z sugerowanymi źródłami, gdzie można znaleźć informacje do opracowania podanych zagadnień. Materiały dostępne są również na blogu szkolnym https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zespol-szkol-w-stojadlach/ w grudniowych wpisach „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”.

Konkurs będzie dotyczył następujących tematów:

 • jak działa bank

 • podstawowe pojęcia finansowe (pieniądz, waluta, bankomat, konto, karta płatnicza, przedsiębiorstwo, budżet, kredyt itp.)

 • funkcje i historia pieniądza

 • mądre gospodarowanie pieniędzmi

 • formy oszczędzania

 • waluty

 • instytucje finansowe (kl. IV-VII)

 • rodzaje przedsiębiorstw (kl. IV-VII)

 • inne, zgodnie z materiałami wysłanymi po zgłoszeniu

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

4. Etap szkolny konkursu zostanie przeprowadzony 07.03.2018r. do godz. 12.00. Mogą do niego przystąpić wszyscy chętni uczniowie. Pytania konkursowe (w formie testu wielokrotnego wyboru) zostaną przesłane do szkół dnia 06.03.2018r. drogą mailową, natomiast klucz odpowiedzi – 07.03.2018r. po południu. Z etapu szkolnego należy wyłonić po jednym uczniu z każdej kategorii wiekowej. Skan protokołu z etapu szkolnego należy wysłać do organizatora do 12.03.2018r.

5. Etap powiatowy przeprowadzony zostanie w Szkole Podstawowej w Stojadłach 21.03.2018r. Konkurs będzie miał formę głównie testu wielokrotnego wyboru, zawierał jednak będzie pojedyncze pytania otwarte. Test zostanie sprawdzony tego samego dnia. Wyniki ogłoszone będą od razu po sprawdzeniu testu.

6. Przewiduje się nagrody rzeczowe za zajęcie:

I, II i III miejsca w kategorii klas I-III

I, II i III miejsca w kategorii klas IV-VII.

 

 

Gorąco zapraszamy!!!

19
Dodaj Komentarz
 • 14
 • 23
 • 26
Komentarze