19.12.2017

Akademia Młodego Przedsiębiorcy: Podatki

Każde państwo potrzebuje pieniędzy na finansowanie edukacji, szpitali, wojska, na budowę dróg i wiele innych celów. Skąd te pieniądze wziąć? Od obywateli... Dlatego wszyscy płacimy podatki.

Jest wiele różnych podatków. Jednak te najczęściej spotykane, pobierane od największej liczby osób, to podatek VAT, podatek dochodowy oraz podatek od nieruchomości.

 

VAT to inaczej podatek od wartości dodanej. Doliczany jest on do prawie każdej kupowanej usługi lub towaru. Jego wysokość zależy od kupowanego dobra – może mieć wartość 23%, czasem 8%, a w innych przypadkach 5%. Oznacza to, że (przy tej pierwszej stawce) cena kupowanego przez nas towaru wzrasta o 23% kwoty. Innymi słowy cena netto wzrasta o 23% i staje się ceną brutto. Ta dodana kwota przekazywana jest państwu za pośrednictwem urzędu skarbowego.

 

Podatek dochodowy to pieniądze, które oddajemy państwu jako część naszych zarobków (wynagrodzenia za pracę).

 

Podatek od spadku płacimy, kiedy odziedziczymy pieniądze po zmarłym krewnym, zaś podatek od nieruchomości - jeśli jesteśmy właścicielami domu, mieszkania, działki, ogrodu lub pola.

img 

P. Mason, M. Gordon, Pieniądze nie rosną na drzewach, Wydawnictwo Debit 2010, str. 40.

 

8
Dodaj Komentarz
  • 17
  • 22
  • 27
Komentarze