24.12.2017

Akademia Młodego Przedsiębiorcy: Cło

Cło zwane jest inaczej taryfą celną. Może być zależne od ilości danego produktu lub od jego wartości. W pierwszym przypadku aktualna cena produktu nie ma znaczenia, np. cło za ropę naftową płaci się od ilości baryłek. Jest to cło „specyficzne”. W drugim przypadku cło to procent od wartości towaru w danym momencie. Takie cło nazywamy „ad valorem”.

 

Cło jest często wykorzystywane politycznie. Jeśli państwo A chce ukarać pańtwo B lub zmusić je do podjęcia konkretnej decyzji, może zwiekszyć cło na produkt, który jest często kupowany w B tak, żeby sprzedaż tego produku przestała być opłacalna. Czasami w ten sposób rozpoczyna się wojna handlowa, gdyż państwo B może w odwecie zwiększyć cło na produkty z państwa A.

 

Opisane powyżej cło to cło importowe. Istnieje również cło eksportowe – nakładane na produkty wywożone z kraju. Nakładając takie cło rząd chce zniechęcić przedsiębiorstwa do sprzedawania danego produktu za granicę, np. surowców naturalnych, aby były przetwarzane w kraju i sprzedawane dopiero w postaci przetworzonej.

img 

Źródło: G. Bailey, F. Law, Moje pieniądze, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, str. 81.

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/clo, 23.12.2017.

 

7
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 9
  • 14
Komentarze