31.12.2021

Postanowienia noworoczne to już tradycja.

Postanowienia noworoczne stare jak świat

Są podobno tak stare jak Babilonia, czyli mogą mieć nawet 4 tysiące lat! Babilończycy składali podobno swoim bogom obietnice na początku każdego roku. Obiecywali, że zwrócą pożyczone rzeczy i spłacą długi. Starożytni Rzymianie rozpoczynali rok, składając bogu Janusowi obietnice dobrego zachowania. W średniowieczu rycerze czynili tzw. śluby pawia. Pod koniec okresu bożonarodzeniowego gromadzili się wokół pieczonego pawia albo bażanta i deklarowali swoją wierność zasadom rycerskim. Po złożeniu przysiąg ptak był dzielony między wszystkich.