05.10.2012

SKO ... czyli?

Rozwijamy skrót konkursowo!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym nowatorskiego rozszyfrowania skrótu SKO.

Wszyscy wiemy, że oznacza on Szkolną Kasę Oszczędności,  my jednak zachęcamy Was do samodzielnego, twórczego rozwinięcia tego skrótu.

Zasady konkursu:

 

1. Konkurs polega na twórczym rozwinięciu skrótu SKO.

 

2. Wyrazy rozwijające skrót powinny mieć związek z oszczędzaniem, zachęcać do niego. Oceniana będzie oryginalność i związek z oszczędzaniem rozwinięć skrótu.

 

3. Swoje propozycje - maksymalnie 2 - można wrzucać podpisane do Szkolnej skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do Sekretariatu lub oddać opiekunom SKO - p. Annie Waniczek , p. Agnieszce Kural.

 

4. Konkurs trwa od 16.03.2015r. do 30.03. 2015 r.

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie NAGRÓD nastąpi 31.03.2015 r.

 

Czekamy na Wasze propozycje!!!

1
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 10
  • 7
Komentarze