02.10.2022

SKO Michowice zaprasza

Październikowy konkurs plastyczny SKO

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

pt.: „Oszczędzam w SKO z PKO BP”

 

 

Organizatorzy:

SKO przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach

PKO BP O/1 w Skierniewicach

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy ekonomicznej
 • propagowanie w szkołach członkostwa w SKO
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych
 • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu

 

Warunki uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu, na kartce bloku formatu A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi
 • praca powinna zawierać napis SKO i PKO
 • udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy
 • każda szkoła może zgłosić tylko dwie prace w każdej kategorii wiekowej
 • prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

           - klasy I – II

           - klasy III – IV

           - klasy V – VI

Terminy konkursowe:

 • ogłoszenie konkursu: 1 października 2022 roku
 • zdjęcia prac konkursowych należy przesłać do 24 października 2022 roku na emaila szkoły: spmichowice@wp.pl
 • laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które prześlemy pocztą na adresy szkół podane w zgłoszeniu

 

Podsumowanie konkursu i nagrody:

 • oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona komisja powołana przez organizatora
 • z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół
 • przyznane zostaną 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) oraz po 1 wyróżnieniu
  w każdej kategorii wiekowej
 • nagrody są finansowane przez SKO przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach oraz PKO BP Oddział 1 w Skierniewicach
 • fotogaleria prac dostępna będzie na Szkolnych Blogach www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-michowice/

 

 

0
Dodaj Komentarz
 • 7
 • 5
 • 4