19.09.2022

Wrzesień miesiącem blogowania

Gazetka wrześniowa

W miesiącu wrześniu hasłem przewodnim jest blogowanie oraz promocja szkolnego bloga i SKO. Tradycyjnie uczniowie mogą skorzystać z informacji dotyczących SKO zamieszczonych w gazetce ściennej oraz na platformie Szkolne Blogi.

img

1
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 20
  • 12
Komentarze