19.06.2022

Zajęcia z Funkcjonariuszami Policji

Klasy IV - VIII miały możliwość skorzystania z warsztatów prowadzonych przez Funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na temat przemocy i agresji oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Zajęcia były bardzo ciekawe. 

img

Klasy I - III wzięły natomiast udział w kacji "Policja nie tylko dzieciom" w której zdobyły informację na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie otrzymali broszury i obdblaski.

img

Serdecznie dziękujemy KMP i KWP za organizację zajęć.

0
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 6
  • 4